July 18, 2024

Month: December 2023

จากทิศทางและปัญหาของตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรที่กำลังประกาศหาคน มักจะประสบกับปัญหาประกาศหาคนไปนานเท่าไหร่ ก็ยังไม่มีผู้สมัครงานมาซะทีหรือได้คนมาแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเลย การสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมจะช่วยดึงดูดคนหางานที่มีความสามารถเข้ามาในองค์กรของคุณได้ แน่นอนว่าการ หางานอยุธยา มีปริมาณผู้สมัครงานและว่างงานเป็นจำนวนมาก แต่จะมีสักกี่คนที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากคุณสร้างแรงจูงใจให้แก่พวกเค้า คนหางานก็มีความเต็มใจอยากที่จะสมัครงานและร่วมทำงานกับคุณอีกด้วย ซึ่งแรงจูงใจที่ได้กล่าไปแล้วนั้น ก็มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร อาทิเช่น บางองค์กรมีการมอบสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงานของพวกเค้า หรืออาจจะมีการตั้งเป้าหมายในการทำงาน หากทำงานประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการปรับตำแหน่งงานหรือฐานเงินเดือนก็เป็นได้...